Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

Το ‘Ολοκαύτωμα αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία, πού δείχνει το πού μπορεί να φτάσει ό άνθρωπος, όταν τη ζωή του κατακλύζουν απόψεις και θεωρίες πού «θεοποιούν» τον άνθρωπο, πού περιθωριοποιούν και απομονώνουν τον διαφορετικό συνάνθρωπο.

Το ,Ολοκαύτωμα, όπως χαρακτηρίζεται ή μαζική και συστηματική εξόντωση εκατομμυρίων ευρωπαίων, ‘Ισραηλιτών στο θρήσκευμα, από τη «μη­χανή» προπαγάνδας και θανάτου τού Ναζιστικού Γ Ράιχ, δεν έγινε από «θηρία», όπως συχνά ακούμε να λέγεται. Κανένα θηρίο, ακόμη και από τα αγριότερα τής ζούγκλας, δεν σκοτώνει παρά μόνον για να τραφεί.

Όταν χαρακτηρίζουμε «κτήνη» ή «τρελούς» τους εθνικοσοσιαλιστές- ναζιστές δολοφόνους είναι σαν να τούς προσφέρουμε το άλλοθι του ακαταλόγιστου των πράξεων τους. Ό Χίτλερ, ό Ές, ό Χίμλερ, ό Γκαίμπελς δεν ξεκίνησαν με τούς θαλάμους αερίων, τα κρεματόρια και τα διάφορα φρικιαστικά  Άουσβιτς, Μάιντανεκ, Μπούνχεβαλντ, Νταχάου… Συστημα­τικά, επί 10 και πλέον χρόνια, «έστηναν» υποδειγματικά, επιστημονικά θα μπορούσαμε να πούμε, έναν τεράστιο μηχανισμό προπαγάνδας. Στοχοποίησαν, συκοφάντησαν, διέσυραν, απομόνωσαν, εξασφάλισαν τη σιω­πηρή ανοχή, έστω, των υπολοίπων πολιτών και στη συνέχεια συνέλαβαν, εκτόπισαν και δολοφόνησαν όχι μόνον τούς Εβραίους αλλά κάθε έναν πού δεν ταίριαζε στο πλαίσιο τού «,Άρειου υπεράνθρωπου» πού ονειρεύονταν.

Είναι τόσο μεγάλη ή έκταση της μαζικής δολοφονίας, πού καθίσταται προφανές πώς ή «επιτυχία» της βασίστηκε στη συνεργασία, ενεργή η πα­θητική, τόσο του μέσου πολίτη όσο και των χιλιάδων «πρόθυμων» συνερ­γατών των ΕΣ-ΕΣ στις χώρες πού διαπράχθηκε αυτή ή φρίκη από το 1939- 1945. Στην Ελλάδα, ή εξόντωση των συμπολιτών μας εβραίων ξεπέρασε το 90% τού πληθυσμού τους. Με μόνο «αδίκημα» το ότι γεννήθηκαν Εβραίοι, διαπομπεύτηκαν, βασανίστηκαν, καταληστεύτηκαν, εξορίστηκαν από τίς πόλεις πού ζούσαν για αιώνες και τέλος οδηγήθηκαν σ έναν αδια­νόητα φριχτό θάνατο στα στρατόπεδα τού θανάτου τής Γερμανίας και τής ,Ανατολικής Ευρώπης.

Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, πού πριν τον πόλεμο το 1/3 περίπου τού πλη­θυσμού της ήταν Εβραίοι, εξοντώθηκε το 96% των συμπολιτών μας. ,Α­φανίστηκε μια ανθούσα κοινότητα. Στο Βερολίνο, στο στόμα τού λύκου τού ναζιστικού εκτρώματος δηλ., εξοντώθηκαν λιγότεροι… Τί μαρτυρεί αυτό; Στη Θεσσαλονίκη είναι προφανές πώς ή απαράδεκτη ανοχή ή η ανοι­χτή συνεργασία των μη Εβραίων με ιούς ναζί καταχτητές, οδήγησε σ αυτό το τρομερό αποτέλεσμα.

Ποια υπήρξε ή στάση τής Εκκλησίας στην Ελλάδα αλλά και των χρι­στιανών γενικά, κατά τη διάρκεια αυτής τής ζοφερής περιόδου; Οι αριθμοί των ανθρώπινων απωλειών αποτελούν, δυστυχώς, μια αδιάψευστη πραγματικότητα Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι χριστιανικές κοινό­τητες, οι εκκλησίες στη δύση και την ανατολή, ελάχιστα έπραξαν, αν δεν συνεργάστηκαν ανοιχτά, με τούς χιτλερικούς δολοφόνους.

Ή ,Ορθόδοξη Εκκλησία, δυστυχώς, δεν ξέφυγε κατά πολύ από αυτό τον κανόνα… Οι φωτεινές μορφές τού ,Αρχιεπισκόπου ,Αθηνών Δαμα­σκηνού, τού Μητροπολίτου Ζακύνθου Χρυσοστόμου, τού Μητροπολίτου Χαλκίδας Γρηγορίου και τού προκατόχου μας Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιωακείμ, φωτίζουν τα σκότη εκείνα και μάς γεμίζουν ελπίδα.

Ή Ζάκυνθος αποτελεί μοναδικό παράδειγμα σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, όπου ΟΥΔΕΙΣ Εβραίος εχάθη, χάρις στον απαράμιλλο ηρωισμό τού Δεσπότη Χρυσοστόμου πού στην απαίτηση των Γερμανών για λίστα Εβραίων τού νησιού, απάντησε με ένα χαρτί στο όποιο υπήρχαν δύο ονό­ματα: το δικό του και τού δημάρχου!

Ό Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, εκθέτοντας τον εαυτό του, και όχι μό­νον, σέ άμεσο κίνδυνο θανάτου, τον απείλησε άλλωστε ανοιχτά ό Γερμα­νός Φρούραρχος, έσωσε χιλιάδες Εβραίους εκδίδοντας πλαστά πιστοποι­ητικά βαπτίσεων και ταυτότητες σέ συνεργασία με τον Αστυνομικό Διευ­θυντή Αθηνών Άγγελο Έβερτ.

Ό προκάτοχός μας ,Ιωακείμ, σέ συνεργασία με τούς αντάρτες τού Πηλίου, διέσωσε τούς περισσότερους Εβραίους τού Βόλου (+75%) ενημερώνοντάς τους εγκαίρως να φύγουν.

Δεκάδες Άγιοι κοσμούν το Αγιολόγιο τής Ορθόδοξης Εκκλησίας πού θυσίασαν τη ζωή τους για να διασώσουν Εβραίους διωκόμενους συ­μπολίτες τους.

Στις 13 Ιουλίου ό ״Άγιος Νεομάρτυς Αλέξανδρος Σμόρελ, στις 20 ,Ιουλίου εορτάζουν οί Άγιοι: Μοναχή ‘Άννα Μαρία Σκομπτσόβα, ό υιός της, ό Αρχιμανδρίτης Κλεπίνιν, ό Άγιος Ηλίας και ό Άγιος Αλέξιος και στις 13 Σεπτεμβρίου οι 700.000 Άγιοι Νεομάρτυρες του Γιασένοβαις.

Δεκάδες λαϊκοί, μονα­χοί, ιερείς και αρχιερείς υπέφεραν και βασανίστηκαν στα στρατόπεδα συγκέ­ντρωσης, όπως ό προκάτοχός μας Μητροπολίτης Δα­μασκηνός, ό μετέπειτα μη­τροπολίτης Τρίκκης Διονύ­σιος κ.λπ.

73 χρόνια μετά, παρατη­ρούμε με θλίψη, όπως πρό­σφατα είπε και ό Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας κ. Βαρθο­λομαίος, την άνοδο νεοναζιστικών και ακροδεξιών πολιτικών σχηματι­σμών σε όλη την Ευρώπη, πού μάλιστα εισέρχονται στα εθνικά κοινο­βούλια.

Διακηρύσσουμε προς κάθε κατεύθυνση πώς το Ευαγγελικό μήνυμα τής σωτηρίας τού Ανθρώπου, ή ζωή, ή διδαχή, ό θάνατος και ή ‘Ανάσταση τού Αρχηγού τής ζωής και τής Ειρήνης, τού Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού, ουδεμία σχέση μπορούν να έχουν με κηρύγματα ρατσισμού, αντισημιτισμού, ξενοφοβίας, μίσους, αποκλεισμού και πρακτικών βίας.

Ή Εκκλησία τού Χριστού ουδεμία σχέση μπορεί να έχει με ομάδες, σχηματισμούς και κόμματα πού διαχωρίζουν τούς ανθρώπους σέ καθαρούς και ακάθαρτους, σέ δικούς μας και ξένους, μέσα από ρητορική βίας και μί­σους.

Ή εντολή τού Κυρίου μας ήταν να αγαπήσουμε τον πλησίον, τον όποιον πλησίον, όπως τον εαυτό μας, να αγαπήσουμε τούς εχθρούς μας, για να Τον ακολουθήσουμε ως αγαπημένα παιδιά Του στη Βασιλεία των Ουρανών.

Του Μητροπολίτου Δημητριάδος & ‘Αλμυρού κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ

(Πηγή: Εφημερίδα «Πληροφόρηση»)

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία...

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να ακούσουμε νέα σας!!!
Κενταύρων 29, Πλ. Εβραίων Μαρτύρων Κατοχής, 41222, Λάρισα
2410532965
Δε - Πα: 10:00πμ - 14:00μμ