Επιτροπές

Για την εύρυθμη λειτουργία της Κοινότητας δραστηριοποιούνται στους κόλπους της διάφορες Επιτροπές, που τα μέλη της ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Επιτροπές ασχολούνται με επιμέρους αντικείμενα και κοινοτικές δραστηριότητες και έχουν σαν σκοπό να διευκολύνουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και να συμβάλουν στην πρόοδο της Κοινότητας. Η θητεία των επιτροπών είναι επίσης τριετής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΕΒΡΑ ΚΕΔΟΣΑ

Τα μέλη της Χεβρά Κεδοσά αναλαμβάνουν την προετοιμασία των νεκρών, σύμφωνα με τους ιδιαίτερους κανόνες της θρησκείας μας και επιβλέπουν τις διαδικασίες τέλεσης των κηδειών και ταφών. Η συμμετοχή στη Χεβρά Κεδοσά, με το τραχύ, αλλά ιερό έργο, είναι μιτσβά.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ

Πλαισιώνεται από τον Ραβίνο και τον επιστάτη της Συναγωγής. Αντικείμενό της είναι η θρησκευτική ζωή της Κοινότητάς μας. Τα μέλη της φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία της Συναγωγής και την εξασφάλιση μινιάν, ενώ στόχος τους είναι η μεγαλύτερη και πιο ενεργή συμμετοχή των μελών της Κοινότητας στις θρησκευτικές τελετές.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στόχος της είναι η διαχείριση των εκμεταλλεύσιμων ακίνητων. Εξετάζει και επιλύει άμεσα τα προβλήματα που χρήζουν μικροεπισκευών και συντήρησης, ενώ, σε περιπτώσεις μεγαλύτερων προβλημάτων, εκπονεί μελέτες και εισηγείται τις προτάσεις της στο Συμβούλιο. Επίσης, εξετάζει και εισηγείται στο Συμβούλιο για θέματα που έχουν σχέση με τις μισθώσεις των ακινήτων (αιτήσεις ενοικιαστών, καθυστερήσεις μισθωμάτων κ.λ.π.)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Αρμοδιότητά της είναι η φροντίδα των κοινοτικών ιδρυμάτων και χώρων (Συναγωγή, Πνευματικό Κέντρο, Νεκροπλυντήριο, Σχολείο, Γραφείο, Νεκροταφείο) ως προς την καθαριότητα, την τάξη, τη συντήρηση, τη λειτουργικότητα και τη διακόσμηση των χώρων αυτών καθώς και η επίβλεψη των αντίστοιχων συνεργατών. Επίσης, φροντίζει για τις προετοιμασίες και τη διεξαγωγή των Καμπαλάτ Σαμπάτ. Σε περιπτώσεις ανάγκης μεγάλων έργων, λαμβάνει προσφορές και καταθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις προς το Συμβούλιο, ενώ ασχολείται και με την εύρεση δωρητών που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν έργα σε κοινοτικά ιδρύματα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Πλαισιώνεται από τον δάσκαλο Εβραϊκών. Έχει την ευθύνη της παροχής εβραϊκής εκπαίδευσης στα παιδιά και της ενεργού συμμετοχής τους στη θρησκευτική και πολιτιστική κοινοτική ζωή. Επίσης σχεδιάζει ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τους νέους της Κοινότητας, επιδιώκοντας τη διατήρηση της ενότητας μεταξύ τους αλλά και τη διαμόρφωση μελλοντικών συνειδητοποιημένων μελών της Κοινότητας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Αποτελεί την «προς τα έξω» εικόνα της Κοινότητας, καθώς ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις και τη διοργάνωση εκδηλώσεων θρησκευτικού, πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου, η κυριότερη των οποίων είναι η Εθνική Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος στα τέλη Ιανουαρίου. Επίσης, οργανώνει εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα και εξορμήσεις με στόχο την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των μελών της Κοινότητας, καθώς και διάφορες δραστηριότητες με στόχο την φιλανθρωπική και εθελοντική συνεισφορά της Κοινότητας προς την τοπική κοινωνία (π.χ. αιμοδοσία, συγκέντρωση ειδών για το κοινωνικό παντοπωλείο κ.λπ.)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Τα μέλη της κάνουν πράξη τον φιλανθρωπικό σκοπό της Κοινότητας και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της. Εντοπίζουν άτομα που έχουν ανάγκη τη βοήθεια της Κοινότητας, μόνιμα ή περιστασιακά και προτείνουν στο Συμβούλιο τρόπους για την ανακούφισή τους, είτε με οικονομική στήριξη είτε με άλλου είδους παροχές. Επισκέπτονται ή κανονίζουν επισκέψεις άλλων στα ηλικιωμένα, μοναχικά ή ασθενή μέλη της Κοινότητας και φροντίζουν για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Επίσης, έχουν στην ευθύνη τους την κατάσταση περιθαλπομένων μελών και εισηγούνται κάθε αλλαγή που κρίνουν απαραίτητη.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Ευθύνη της είναι η υποδοχή και ξενάγηση Ελλήνων, και ξένων τουριστών, μεμονωμένων ατόμων, οικογενειών και γκρουπ, καθώς και σχολείων που, όλο και πιο συχνά πλέον, επισκέπτονται την Κοινότητά μας και επιθυμούν να δουν τη Συναγωγή και άλλους κοινοτικούς χώρους και να γνωρίσουν την ιστορία της Κοινότητάς μας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αρμοδιότητά της είναι ο αρχικός σχεδιασμός της ιστοσελίδας της Κοινότητας, ώστε αυτή να είναι καλαίσθητη και λειτουργική. Στη συνέχεια αποφασίζει και ελέγχει τις αναρτήσεις που γίνονται σε αυτή, με σκοπό την όσο καλύτερη και πληρέστερη παρουσίαση της Κοινότητάς μας σε χρήστες του διαδικτύου

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία...

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να ακούσουμε νέα σας!!!
Κενταύρων 29, Πλ. Εβραίων Μαρτύρων Κατοχής, 41222, Λάρισα
2410532965
Δε - Πα: 10:00πμ - 14:00μμ